Om mig

Mitt namn är Karin,  jag studerar för tillfället till danspedagog med inriktning streetdans på Dans och Cirkus Högskolan i Stockholm.
Dansen har varit närvarande i mitt liv på olika vis sedan barnsben  i form av undervisning på dansskolor, uppträdanden och i varierande sociala kontexter.

Dans kan tolkas och utövas på fantastiskt många sätt och påverkas av människorna och kontexten där dansen utövas. Under åren har det blivit tydligt för mig vilka faktorer som är viktiga för att jag ska kunna dansa och uttrycka mig som jag vill. För mig handlar dans primärt om rörelseglädje, utforskande och kommunikation. Rätten att dansa på sina egna villkor och ta plats med sin kropp olika rum är något jag vill fortsätta undersöka och förmedla vidare till människor jag möter. 

 

 

 

Min pedagogik

Min målsättning som danspedagog är att förmedla dansundervisning som präglas av rörelseglädje, variation och en känsla av meningsfullhet. Jag vill arbeta för att göra dansfältet tillgängligt för fler människor och har ett intresse av att arbeta med dans även utanför dess konventionella ramar.

Jag tror på dansundervisning som utgår från att ta tillvara på varje individs intressen och fysiska förutsättningar.  Jag har en önskan om att varje person ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att vara lyhörd för sina egna behov och samtidigt kunna ta in och relatera till personer och rummet de befinner sig i.  Jag tror även att det är viktigt att träna på att ta plats med sin kropp på sina villkor oavsett funktionsuppsättning, socioekonomisk situation och tidigare erfarenheter.

Som danspedagog är det viktigt för mig att vara öppen för både individens och gruppens behov.  Min roll blir således att guida och inspirera till kreativt utforskande av den egna kroppens rörelsevokabulär och försöka dekonsturera iden om att det finns ett rätt sätt att dansa på.  Att kontinuerligt uppmuntra till variation och emancipation under dansundervisning tror jag kan vara ett sätt närma sig detta.

Min pedagogik grundar sig på metoder och tekniker som finns inom olika streetdansstilar, jazz och modern/nutida dans. Genom att välja från en varierad uppsättning av verktyg hoppas jag kunna möta de olika behov som kan finnas under en dansklass.

CV


Utbildning

Dans och cirkushögskolan, Stockholm
Kandidatprogram i danspedagogik, inriktning streetdans, 180hp
2016-pågående

Dansgestaltning, via Luleå Tekniska Universitet, Stockholm
Daglig dansträning i jazz, balett, modern/nutida samt improvisation och komposition. 30hp
2015/2016

Performance Studies, Stockholms Universitet
Fokus på genus och feminism inom scenkonst, 15hp
2016

Medicinsk Yoga, MediYoga, Göteborg
Diplomerande instruktörsutbildning för personer med medicinsk baskunskap.
2014

Simonson Teacher Training, New York
Utbildning inom danspedagogik samt daglig träning
2013

Fysioterapeut, Göteborgs Universitet
Kandidatprogram, 180hp
Examen 2010


Praktik

Kom och Dansa! Dans och Cirkushögskolan, Stockholm
-Dans för barn och unga 5-6år 1g/v (6v)
-Kvällsklasser Hiphop, nybörjare 1g/v (6v)
Hösten 2017

Danskompaniet Spinn, Göteborg
3 veckors verksamhetsförlagd utbildning, primärt fokus på inkluderande dansundervisning. För personer med eller utan kognitiva och fysiska funktionsvariationer. Heltid.
2017


Arbete

Danslärare, Studieförbundet Vuxenskolan
Dansklasser i streetdans för vuxna med olika kognintiva funktionsvariationer
2ggr/v
2018

Danslärare, Kompani 415, Göteborg
Vuxenklasser i modern/nutida dans och groove.
Eget initiativ att starta upp dansundervisning med målsättningen att
göra dans mer tillgänglig oavsett ekonomisk situation. 2ggr/v
2014-2015

Barndans, Nordic Wellness, Kungsbacka
Instruktör för barndans åldrar 2-5år 2grupper 2ggr/v
2014

Dansinstruktör, Fitness 24/7, Göteborg
Gymdanspass, funk/street 1g/v
2012

 

 

 

DOCH kurser


År 1 HT

Pedagogik 1, 7,5 hp

Konst, Kropp och Kultur, 7,5 hp

Dansämnets historia och dess didaktiska tillämplig, 7,5 hp

Dans 1a, 7,5 hp


År 1 VT

Dansämnets didaktiska praktiker/ Dansdidaktik, 7,5 hp

Pedagogik 2 – Vetenskaplig perspektiv på dans och kropp, 7,5 hp

Dans och Koreografi, 7,5 hp

Dans 1b, 7,5 hp

60 hp


År 2 HT

Dans för barn och unga, didaktik 1,  10 hp

Hållbarhet i kreativa näringar, 1, 5 hp

Koreografi och Didaktik, 7,5 hp

Dans 2a, 7,5 hp


År 2 VT

Dans för barn och unga, didaktik 2, 7,5 hp

 


Fristående kurser

Kleinteknik, 7,5 hp

Variation i funktion och koreografi, 7,5 hp

 

Kontakt

karin_flo@hotmail.com